NEDRE ELLER YTRE EKNES, NEREGARD
Hosanger: G.nr 64.     Lindås G.nr. 239

Desse opplysningane er henta frå:

Askild Eknes
Digitalarkivet
Riksarkivet
Div. Bygdefolk.
Ellis Island Passenger Arrivals
 
Eigarar frå 1425 til 1820- åra var Bergen Katedralskule. (Benifisert gods)

Nedre eller Ytre Eknes finn me fyrste gong nemnd den 1. september 1416 i Dept. Norw. 2. side 477. Det var i eit makeskiftebrev mellom adelsmennene Magnus Magnusson og Tidke Vestenaker.

I 1518 budde det to mann på garden. Det er skrive: "Anbiønn po Egnæs og Erich po Echness. Der var og ein vaksen dreng, Guttorm.
I 1522 vart det utligna ein straffeskatt for eit futedrap i Sund. Det står å lesa: "Paa tinget i Bjelkarøy i Sund slo bonden Dagfinn paa Sund ihel futen Halvard". Bota vart utligna på alle bøndene på vestlandet etter midelen deira.

Då heiter det om Nedre Eknes:
"Oluff po Egnæss 12 lodd sølff". (Det svara til 6 kuverde.)
Vidare står det:
Anbiøn po Echness 29 lodd sølff item 43 mark i pendinge. (Det svara 35 kuverde).

Anbiøn må ha vore ein halden mann.

I 1563 heitte bøndene på garden Anders og Guttorm.
I 1567: Ledingsskatt av Nedre Eknes: 1 pund smør, 2 geiteskinn, 1 saueskinn.

I 1590 er det berre ein mann på Neregard. I lensrekneskapet for det året står det om Nedre Eknes:
"Sigtens Lansk. 3 løb smør. Jørgen Echness. Leding 1. pd. smør, j mele korn, iiij kalskindt. Fredt ved giffuer 3 aar schattl fåår, det /4". (fjerde) 
Omlag 1600 har Jørgen delt garden med sonen Mons. I lensrekneskap av 1609 står det om Nedre Eknes:
"Jørgen og Mogens Echness schatter huer 1.5 løb smør."
Frå då av var det to bruk på Nedre Eknes.
Jo- Bruket og Rasmusluten.

Her er ein oversikt over alle bruka på Neregard.
Ved å trykkje på dei forskjellige bruka kan ein lese meir om desse, og folka som budde og bur på dei.

 

 

JO-BRUKET
Før 1600
G.nr. 239 B.nr. 3 og 4

RASMUSLUTEN
Fråskild omlag 1600
G.nr. 239 B.nr. 1

JAKOBSLUTEN
Fråskild 03. januar 1673
G.nr. 239 B.nr. 2
STRANDLY
G.nr. 239 B.nr. 12
 
GAMLETUNET
G.nr. 239 B.nr. 13
TUA
G.nr. 239 B.nr. 15
ALVHEIM
G.nr. 239 B.nr. 20
EIKELUND
G.nr. 239 B.nr. 22
NYHEIM
G.nr. 239 B.nr. 34
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 50
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 73
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 76
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 80
ALVHEIM
G.nr. 239 B.nr. 86
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 113
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 117
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 119
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 120
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 121
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 122
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 123
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 124
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 125
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 126
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 127
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 128
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 129
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 130
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 131
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 132
Hosanger Kommune
Fråskild
1. gong: 26. april 1920
2. gong: 21 desember 1920
3. gong: 14 september 1923
EKNES YTRE
G.nr. 239 B.nr. 14
FRIDTUN
G.nr. 239 B.nr. 16
VESLETUN
G.nr. 239 B.nr. 43
SKOGLY
G.nr. 239 B.nr. 42
 
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 65
HÅGARDSLIA
G.nr. 239 B.nr. 69
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 74
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 79    
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 83
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 84
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 85
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 89
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 90
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 92
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 93
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 94
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 95
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 96
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 99
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 100
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 102
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 103
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 107
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 108
UTFØRET
Fråskild omlag 1899
G.nr. 239 B.nr. 8 og 14
FAGERDAL
G.nr. 239 B.nr. 30
EINELUND
G.nr. 239 B.nr. 31
SOLHAUG
G.nr. 239 B.nr. 32
SOLKNAUSEN
G.nr. 239 B.nr. 36
BATTERIET
G.nr. 239 B.nr. 37
SOLHAUG
G.nr. 239 B.nr. 38
FAGERDAL
G.nr. 239 B.nr. 39
UTSYN
G.nr. 239 B.nr. 40
UTSIKTEN
G.nr. 239 B.nr. 44
BATTERIET
G.nr. 239 B.nr. 45
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 52
UTSIKTEN
G.nr. 239 B.nr. 53
SOLKNAUSEN
G.nr. 239 B.nr. 54
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 58
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 59
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 60
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 62
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 63
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 78
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 81
SKOGHOLT
G.nr. 239 B.nr. 82
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 104
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 106
SOLBAKKEN
G.nr. 239 B.nr. 11
 

RØYSNE
Fråskild omlag 1664
G.nr. 239 B.nr. 6

NORA RØYSNE
Fråskild 1839
G.nr. 239 B.nr. 5
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 48
FREDTUN
G.nr. 239 B.nr. 18

 

EIKETUN
G.nr. 239 B.nr. 19
ASPELUND
G.nr. 239 B.nr. 23
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 51
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 57
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 67
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 70
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 71
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 77
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 87
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 91
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 97
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 98
BJØRNDALSTØ
G.nr. 239 B.nr. 109
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 110

SVAENA
G.nr. 239 B.nr 7

LITTLESTØLEN
G.nr. 239 B.nr. 33

EKNES
G.nr. 239 B.nr. 9

 

MEIERIPLASS
G.nr. 239 B.nr. 10

HEIMTUN
G.nr. 239 B.nr.17

DAMPSKIBSKAIEN
G.nr. 239 B.nr. 21

BRUSTAD
G.nr. 239 B.nr. 24

VÅGSBOTTEN
G.nr. 239 B.nr. 25

SOLTUN
G.nr. 239 B.nr. 26

GRANHAUG
G.nr. 239 B.nr. 27

STRANDTUN
G.nr. 239 B.nr. 28

KLUBBEN
G.nr. 239 B.nr. 29

EIKESTAD
G.nr. 239 B.nr. 35

NAUST OG BRYGGJETOMT
G.nr. 239 B.nr. 41

ÅSBU
G.nr. 239 B.nr. 46 og 47

UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 56

UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 61

UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 64

UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 66

UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 68
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 75
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 88
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 111
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 112
UTEN NAMN
G.nr. 239 B.nr. 118

Tilbake

© Arild Myhr 2007     E-mail: soga-om-eknes@eknesvaag.net