NEDRE ELLER YTRE EKNES

Hosanger: G.nr 64.     Lindås G.nr. 239 B.nr. 99 og 102

Namn på bruk: UTEN NAMN

Utskild frå bruk nr. 1, Rasmusluten / Hosanger Kommune / Lindås Kommune.
Første eigar: Bjørn B. Nordanger. Sjå bruk nr. 69 på Neregard.
Bruk nr. 99 tinglyst  : 27. mai 1994.
Bruk nr. 102, første eigar: Narve Nordanger. bruk nr. 69 på Neregard
Tinglyst: 28. juni 1984.
Bruk nr. 99, andre eigar: Brynjar Nordanger.
Tinglyst: 19. desember 2003.
Denne boligen var tidlagare lærarbolig og eigd av, først Hosanger kommune, sidan Lindås kommune.
Brynjar Nordanger, f. 1963 er frå bruk nr. 69 på Neregard.
Han jobba ei stund på leirskulen i Dyrkollbotn. Pr. 2007 er han lærar ved Ostereidet Ungdomsskule.
Han var sambuar med Kari Nybø, f. 1966. Ho er frå Volda. Kari flytta frå Brynjar i 2003. Ho jobbar på Lyngheisenteret på Lygra pr. 2004.
Ho har funne seg ein ny sambuar. Fekk eit barn i 2006.
Brynjar og Kari har desse borna:

1. Martine, f. 1992.

2. Snorre, f. 1994.

3. Emilie, f. 1998.

4. Synne, f. 1999.
 
Bilete:  Arild Myhr.November 2003
Bilete tatt frå sør

© Arild Myhr 2007     E-mail: soga-om-eknes@eknesvaag.net