NEDRE ELLER YTRE EKNES

Hosanger: G.nr 64.     Lindås G.nr. 239 B.nr. 16

Namn på bruk: FRIDTUN

Utskild frå bruk nr. 1, Rasmusluten / Hosanger Kommune / Lindås Kommune.
Første eigar: Hosanger Kommune.
Tinglyst: 03. oktober 1923.
Dette bygget vart bygd i 1938, og var uthus til lærarboligen. Då dei skulle byggja dette uthuset, vart det den gongen budsjettert med kr. 3600.
Andre eigar: Lindås Kommune.
Bilete:  Arild Myhr.


Februar 2004
Bilete tatt frå nord - vest

© Arild Myhr 2007     E-mail: soga-om-eknes@eknesvaag.net