Ymse stadnamn på Oppegard
Stadnamn på Neregard

Om dette skreiv Askild Eknes:

Dei hev i gamle dagar hatt namn på mest kvar liten flekk i innmark og utmark. Kvart nes, kvar lita vik og bukt, kvar haug, bekk, åker og bakke hadde eit namn.

Mange av desse namna heldt seg til utskiftinga i 1890 til 1900. Men då fekk kvar gardmann si jord både innan og utangjerdes samla i ein teig, og so vart det rudd upp og snudd om. Åkrar vart til eng, gjeiler vart til åker o.s.b. Namna kom av bruk, og berre nokon av dei eldste minnast att noko nemnande. Her nemner eg nokre. Det er Nils Pedersen, Ivar Larson og Kari på Laupet som hev nemd dei for meg. Nokre få minnest eg sjølv frå mine gutedagar.

For min egen del kan eg leggje til at eg har snakka med Terje Eknes, Sigurd P Eknes, Berge Eknes og ein del bygdefolk om kvar desse namna høyrer heime.
Nokre har eg fått svar på, men mesteparten ikkje.

Eg legg ut alle namna eg har.  Etter kvar som eg får opplysningar om desse stadane, legg eg ut satelittbilete og foto av
stadane.

Hvis nokon veit kvar nokon av desse stadnamna høyrer heime, vil eg gjerne at de sender meg ein mail om det.
Mail adressa mi finn de nedst på alle sidene.

 

Strendene:

Merkjesneset

Oppegardsstød
Bøneset
Naustviki (Truleg den dei gamle kalla markviki) Aamannsneset
Kvernhusviki
Kvernhusvikskjeret
Merkjesskæret
Merkjesneset
Viki (Fram til 1800 talet kalla Totlandsstød sidan Totlandsviki).


Åkrar:

Vestaakern
Hagardsaakeren
Aaraakeren
Ospeflekket
Godfaraakeren
Heggaakeren
Storaakeren
Døso
Dalsåkeren
Skorpo
Neklosflekkjet
Tressaakern
Løaakeren
Lømyræ
Skallen
Storaakrane (2)
Eikaakern
Skeddalsbrekko
Litlebrekko
Kroken
Tupto
Resagjerdet
Vaarfloraakeren
Ækrane
Solbrekko
Utføraakrane.


Utmarka:

Revhøyen
Kløpphøyen
Smaahaugane
Vikahaugen
Storhøyen
Storhaugsbrekkena
Kvituræ
Kvitursbakken
Vassbrekkena
Storehaugsdalen (Storhaugsdalen)
Stemmo (mot Totland)
Selldalen
Selldalsholo
Seljebroti
Apallhøen
Kvednhusbakkjen
Olderbakkane
Kjeppevedmyri
Vikamyri
Revhaugmyri, (Apallbekkjen og)
Stemmo
Tressled
Litletjønni
Litlestemmo
Garpedalen
Totlandskaret
Fengemyri
Fengemyrshøyen
Tjørni
Tjønnhøyen
Kattugleholo
Smaahatlane
Svarthamrane
Snørhøyen
Storvarden
Litlevarden
Stokkane
Longeliæ
Hestholo
Omn
Omnsdalen
Seljemyri
Rokshøyen.

Innmarka:

Naustmyræ
vestmyre
Kvilsteinen
Hagaardsliæ
Naustdalen
Bø – neset
Sjo – led
Neriline
Neriaasen
Ospestykkjet
Homlehagen
Heggegøto
Bort – i – line
Bort – i – aasen
Aasemyræ
Træ
Tressbakkjen
Tressbroti
Tress-ledd
Inni – line
Aasen
Eikena
Støl-led
Sellhøyen
Eikebrekkena
Dalen
Dalskjello
Dalsbekkjen
Sudhøyen
Oppegardshøyen
Tunhøyen (I merkje mellom Oppegard og Nergard) Yllshøyen (Eldshaugen)
Løbakken, Homlehagen, Løbakken
Myrane
Gjeile
Gjeilhøyen
Lundebrekko
Lundemyri
Tresshøyen
Litlestølen
Skeddalen
Skeddalsbrekkena
Trebakken
Oksebakken
Oksenakkhøyen
Hjellane
Botn
Storledsstykkjet
Storledbotn
Botnabrekko
Solbrekko
Humlehagen
Udgjerdshøyen
Utføret.


Åkrar:

Vestaakern
Hagardsaakeren
Aaraakeren
Ospeflekket
Godfaraakeren
Heggaakeren
Storaakeren
Døso
Dalsåkeren
Skorpo
Neklosflekkjet
Tressaakern
Løaakeren
Lømyræ
Skallen
Storaakrane (2)
Eikaakern
Skeddalsbrekko
Litlebrekko
Kroken
Tupto
Resagjerdet
Vaarfloraakeren
Ækrane
Solbrekko
Utføraakrane.


Bekkjer:

Kvernaelvi
Apallbekkjen
Storlebekkjen
Dalsbekkjen

 
 

Til bake

 

© Arild Myhr 2007     E-mail: soga-om-eknes@eknesvaag.net