Ymse stadnamn på Neregard
Stadnamn på Oppegard

Om dette skreiv Askild Eknes:
Dei hev i gamle dagar hatt namn på mest kvar liten flekk i innmark og utmark. Kvart nes, kvar lita vik og bukt, kvar haug, bekk, åker og bakke hadde eit namn.

Mange av desse namna heldt seg til utskiftinga i 1890 til 1900. Men då fekk kvar gardmann si jord både innan og utangjerdes samla i ein teig, og so vart det rudd upp og snudd om. Åkrar vart til eng, gjeiler vart til åker o.s.b. Namna kom av bruk, og berre nokon av dei eldste minnast att noko nemnande. Her nemner eg nokre. Det er Nils Pedersen, Ivar Larson og Kari på Laupet som hev nemd dei for meg. Nokre få minnest eg sjølv frå mine gutedagar.

For min egen del kan eg leggje til at eg har snakka med Terje Eknes, Sigurd P Eknes, Berge Eknes og ein del bygdefolk om kvar desse namna høyrer heime.
Nokre har eg fått svar på, men mesteparten ikkje.

Eg legg ut alle namna eg har.  Etter kvar som eg får opplysningar om desse stadane, legg eg ut satelittbilete og foto av
stadane.

Hvis nokon veit kvar nokon av desse stadnamna høyrer heime, vil eg gjerne at de sender meg ein mail om det.
Mail adressa mi finn de nedst på alle sidene.

 

Strendene:

Til merkjes med Eidsnes ligg:

Grundevågen

Så kjem i rekkja:
Grundevassholmen
Kulpo
Hellesvaagneset
Esenausti
Bjørndalsstød
Markaklubben
Leirviki
Snekkjeviki
Gardslidi
Bokkaneset
Røtahamn
Klubben
Sundet
Klubbafjero
Nothusskjæret (No bryggja)
Nergardsstød
Tødna
Kallneset
Kallviki
Kjørneset
Breiviki
Hesten
Merkjesneset (Mellom Neregard og Oppegard)


Utmarka:

Bjønnskardet
Bjønnskard haugen
Taterholo
Gaasaberget
Longelid
Pungle
Skoddeberget
Longelidbotten
Bjønnskardlidi
Torvskurane
Nedbogen (Og Nedbøyen)
Nedbogdalen
Hagardsdalen
Hagardshaugen
Hagardsbakken
Storhaugen
Kleivbakkane
Kleivdalen
Apallskaret
Apallbakken
Apallskardliæ
Ydlesliæ
Ydlesbotten
Brattliæ
Sva-leet
Vetraledet
Vaagsheiane
Vaagheidalen
Mjelkebakkjen
Kyrakleive
Stemmena
Vaagskleivane
Vaagsbotten (Bjørndalsmyri)
Magnaledet
Mollgoto
Grundevaagshaugane
Grundevaagsbotten.

Mellom fjorden og bygdavegen ligg: (Innmarka)

Hesten
Haagardsåsen
Steinastykkjet
Lindelio
Lindelibrote
Aasmyri
Smøruri
Storstein
Storsteinmyri
Breivikmyri
Kalldalen
Flisamyre
Storrøysi
Kleivane (Jokleivane)

Nordanfor vegen:  (Innmarka)

Haagardlidi
Solbrekko
Tunet (Gamletunet)
Tunhøyen (Tødnhøyen)
Røysæ,
Lunde
Høgstølen
Trosshøyen
Stølabroti
Eikhøyen
Skraahøyen
Bor(g)shøyen
Nausthaugane
Svaena
Vindkallbakkjen
Løbakken
Geili
Stølsbakken
Tressbakken
Storstein
Stølastykkje, (med vaarflorane)
Røysakleivi
Naustmyri
Stormyri
Krokjen
Skogabekkjen
Lundemyri
Noramyri


Bekkjer:

Apallbekkjen
Hagardsdalsbekkjen
Vaagsheidalsbekkjen


Gamle åkrar:

Sunnsteaakeren
Storaakrane (2)
Hatkeflekkjet
Raunaakeren
Løakraane
Messflaten
Dynjo
Haukliaakeren
Nyaakeren
Gjeilaakeren
Kjellarsaakeren
Sva-aakeren
Vaarfloraakrane.

 
 

Til bake

 

© Arild Myhr 2007     E-mail: soga-om-eknes@eknesvaag.net