Tilbake til framsida Styremedlem Lover Fotoalbum Om oss Arkiv Send e-post

 

Velkomen til Eknesvågens Venner sine heimesider!

 

 

Eknesvågens Venner,  Postboks 25,  5991 Ostereidet.     Org. nr. 988 232 726
____________________________________________________________________________________________________

                                           

  Dette skjer:  

 


  Nyhende:

 


 

  Andre linkar:

  Bryggen Kunstskole

  Nordsjøfartmuseet


  Salhus
  Trikotasjemuseum


  Stiftelsen Bryggen

  Nordhordland
  Veteranbåtlag


  Oster Brass

  Ordføraren sin blogg

Julekai i Eknesvågen
søndag 25. november 2018

Kl 13.00, Bokkafeen og julemessa opnar.
Sal av graut, kaffi, kaker og gløgg. Grilling av pølser.

Det vert salg frå ulike salsbuer.

Ca. kl. 15.00 program frå scena.
Det vert underhaldning for liten og stor.
Astrid Aarhus Byrknes helsar velkomen og syng.
Kulturskulen sine elevar spelar og syng.
Ansiktsmaling for dei minste borna.
Utstilling frå Ullveka laga av barnehagen på Ostereidet, Barneskulen på Ostereidet og skulen på Eikanger.


Ca. kl. 16.00, Ordføraren tenner julegrana.
Ca. kl. 16.30 kjem nissen med gåver til borna.

Trekking av loddbøker.
Lynlotteri.

Programleiar er Alf Bjarne Nilsen.

Alle velkomne!

Tilskipar: Eknesvågens Venner.
 

Gratis tilgjenge.
 

 

Me syng jula inn
På Lindås skulemuseum på Vassel
13. desember kl. 18.00.

Songen vert leia av Alf Bjarne Nilsen.
Musikk ved Otto Aksnes.
 

Kaffi og julekaker.

Gratis tilgjenge

Alle velkomne!
 

Tilskipar: Eknesvågens Venner

 


Hytta på Totlandsfjellet
EV har godkjent ein 10-årig bruksavtale med eigarane av
hytta på Totlandsfjellet/Totlandsåsen.

Avtale med grunneigarane som eig hytta på Totlandsfjellet/Totlandsåsen er no underskriven. I avtalen går det fram at hytta skal brukast som mål for
turar kring fjellet/åsen.

Hytta vert stilt til disposisjon vederlagsfritt mot at EV tek på seg ordinært vedlikehald
og tilsyn med hytta.  
Det er ein føresetnad at det vert utarbeidd ordensreglar for bruk av hytta.
Grunneigar skal godkjenna ordensreglane.

Det kan monterast bord og benkar inne i hytta, og EV har lov å montera omn i hytta i samsvar med kommunale reglar.

Det er ikkje tillete med open eld (bål e.l. liknande) utanfor
hytta og i området rundt hytta.

Er det nokon som har gamle bilete av hytta og/eller kjenner til tidligare bruk så ta kontakt med Karstein Bjørge
telefon: 958 15 094 eller e-post: karstbj@online.noBokkafe


                     

Me har vel 6000 bøker til sal og me tek imot nye bøker
med stor takk.
Bokkafeen er open kvar sundag frå kl. 14.00.
Bøker kan leverast i opningstida eller ring gjerne Karstein Bjørge på tlf. 958 15 094 om det er spørsmål om henting av bøker.

 

 ©Copyright: Eknesvågens Venner 2007.        Webmaster: Arild Myhr          mail:  postmaster@eknesvaag.net         Redaktør: Karstein Bjørge          mail:  karstbj@online.no