Her kjem med tida historien om Eknesvågens Venner.

©Copyright: Eknesvågens Venner 2007.

Webmaster: Arild Myhr mail:  postmaster@eknesvaag.net  Redaktør: Karstein Bjørge mail:  karstbj@online.no